De vanliga cigaretterna fasas successivt ut mot e-cigaretter. Det är en cigarett som förångar nikotinet och sägs vara snällare mot kroppen. Vad är detta nya fenomen och hur påverkar det dig? 

En e-cigg är en elektronisk version av en cigarett och fungerar därför helt annorlunda än den vanliga cigaretten med tobak. En vanlig cigarett tänder du med eld och den innehåller både tobak, nikotin och andra farliga ämnen. Röken tillsammans med de farliga ämnena från cigaretten dras ner i dina lungor när du drar ett bloss. E-ciggen däremot drivs helt av el och innehåller varken tobak eller den vanliga cigarettens giftiga ämnen, en sådan fyller du istället med en speciell vätska med nikotin i. Eftersom e-ciggen drivs på det här sättet behövs ingen eld och därför skapas heller ingen rök. Istället bildas vattenånga när ett bloss dras på e-ciggen och i denna ånga får rökaren in nikotinet i kroppen.

E-ciggshop.se vill veta mer

E-ciggshop.se avser inte att göra reklam för eller sälja in e-cigaretten på något sätt. Syftet är att informera, debattera och lära oss mera. Vad säger forskningen om nikotin? Hur påverkar rökning vår hälsa? Vad är egentligen god hälsa? Och vilka regleringar gäller för tobaksfria produkter som e-cigg, tobaksfritt snus och andra nikotinprodukter? Det är vad e-ciggshop.se ämnar undersöka och försöka besvara.

Är e-cigg farligt?

Eftersom e-ciggen är en ny innovation finns det inte mycket forskning inom området ännu. I USA har det skett några fåtal dödsfall som kan spåras tillbaka till e-cigaretter. Folkhälsomyndigheten i Sverige försöker hålla ögonen öppna för att undersöka hälsoorsaker som orsakas av e-cigaretter. Men sanningen är att det ännu inte finns tillräckligt mycket forskning om huruvida e-cigg påverkar dig mer eller mindre negativt än vanliga cigaretter.

Undrar du något?

Om du undrar något eller bara vill hojta, skicka ett mail till tja@eciggshop.se!