Att röka cigaretter kan leda till många olika hälsoproblem, vilket innebär att det är klokt att sluta med rökningen så fort som möjligt. Tobaksrökning är den största riskfaktorn för sjukdomar i kärl, lungor och hjärta, samtidigt som det nikotin som cigaretterna innehåller är beroendeframkallande. Även passiv rökning orsakar skador på kroppen och kan ge en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt och lungcancer.

Det finns en förhöjd risk att som rökare drabbas av impotens och lägre spermahalt. Impotens kallas också för erektil dysfunktion och kan behandlas medicinskt, men om den bakomliggande orsaken är rökning är det viktigt att sluta omgående. KBT eller kognitiv beteendeterapi kan hjälpa om impotens har en psykisk orsak, som tidigare negativa sexupplevelser.

Risker med tobaksrökning

Om du röker mer än ett paket cigaretter per dag är faran tio gånger högre att du drabbas av KOL eller matstrupscancer. Du får tre gånger högre risk att drabbas av stroke samt cancer i urinblåsan, och femton gånger högre risk för lungcancer. Andra åkommor som rökningen kan orsaka är åldersblindhet, erektionsproblem, benskörhet och demens. När du röker sker följande förändringar i kroppen:

  • Blodtrycket och pulsen ökar
  • Dina blodkärl drar ihop sig
  • Immunförsvaret försämras

Skador i generationer

Det har tidigare gått att se att manliga rökare ofta får en lägre spermiekvalitet, med mindre rörlighet och lägre antal hos spermierna. Sädens förmåga att befrukta ägg kan också minska. Ny forskning har visat att de negativa effekterna från tobaksrökning kan pågå i flera generationer. En studie gjord vid Lunds universitet visade att män vars pappor rökte under graviditeten hade ett halverat antal spermier jämfört med de som hade icke-rökande fäder. Många tidigare studier har uppmärksammat att mammors rökning är skadligt för fostret, men sambandet mellan pappornas rökning och deras söners spermier var ännu tydligare. Pappans könsceller delar sig kontinuerligt genom hela livet och vid celldelning uppkommer mutationer. Tobaksrök innehåller många ämnen som kan verka mutationsframkallande, vilket innebär att könscellerna kan ha fått mutationer vid befruktningen och då fört över en försämrad spermiekvalitet till sönerna.

Rökning är beroendeframkallande

Tobak består av tobaksplantans torkade blad som innehåller nikotin, vilket är ett beroendeframkallande gift. Hjärnan påverkas och det kan ofta vara svårt att sluta röka även när du känner till riskerna. Det finns många olika tydliga symtom på beroende, som fysiska sådana. Då blir du mer sugen på att röka. Du blir hungrig, irriterad och drabbas av koncentrationssvårigheter. Andra former av abstinensbesvär kan vara mer psykologiska, där du har skapat tydliga vanor och en identitet som rökare. Du kanske röker när du är stressad eller befinner dig i olika situationer som skapar ett rökbehov. Många röker och snusar även tillsammans med andra, som ett socialt umgänge under fester och vid fikapauser.

Hjälp att sluta röka

Det finns mycket hjälp du kan få om du vill sluta röka. Det viktigaste i sammanhanget är att du är motiverad och verkligen vill upphöra med rökningen. Att använda läkemedel för ändamålet kan fördubbla chanserna att lyckas. Hos en vårdcentral kan du få hjälp och stöd. Många försöker flera gånger innan de lyckas sluta röka, så det är viktigt att inte ge upp.