Corona har lett till en hårt belastad vård med brist på personal, vilket gjort att svåra prioriteringar behövt göras. Att hyra in läkare med rätt kompetens kan vara det enda sättet att klara av situationen. På sikt kan bättre behandling och vaccin göra att läget blir lugnare.

Med corona kom ett ökat tryck på vården, och det skapades en situation som under hela våren varit på gränsen till ohållbar. Med längre arbetspass, smittad personal och många svårt sjuka patienter har den ordinarie personalen haft svårt att klara det. Att ta in hyrläkare har många gånger varit det enda sättet att hitta en lösning.

En överbelastad vård

coronaMed många svårt sjuka patienter och dessutom sjuk personal som behövt stanna hemma har den svenska vården under våren blivit överbelastad, vilket har lett till att hårda och svåra prioriteringar behövt göras. Med kort varsel är det svårt att anställa nya personer och de timvikarier som har rätt kompetens blir snabbt uppbokade. Hyrläkare är ett sätt att lösa den akuta krisen och samtidigt upprätthålla en god kompetens. Systemet kritiseras ofta eftersom det är dyrare än att ha fast anställda, men i en extraordinär situation av kris borde kompetensen vara det viktigaste.

Att hitta lösningar på sikt

På längre sikt finns det hopp om att situationen i vården ska bli lugnare. Dels handlar det om att delar av befolkningen kommer få en immunitet som gör att smittan inte kan spridas lika snabbt, dels handlar det om att hitta sätt att skydda oss. Att hålla avstånd, tvätta händerna och använda ansiktsmasker är bra, men kan inte stoppa viruset. På olika håll försöker läkare och forskare nu hitta mediciner som kan hjälpa de som blivit sjuka och ta fram vaccin som kan få stopp på smittan. Inget av det finns nu, men både mer effektiva behandlingsmetoder och ett vaccin är saker som kan hjälpa vården. Med vaccin blir färre smittade och färre behöver då vårdas. Med fungerande medicinering och behandling kan behandlingstiden bli kortare och sjukdomsförloppet bli lindrigare, och varje patient behöver mindre vård.