Känner du dig trött och hängig trots att du sover ordentligt? Känns det som att luften hemma är tung och unken? Frisk och ren luft är viktig för att du ska må bra, trots det är många omedvetna om hur dålig luftkvaliteten påverkar vår hälsa.

Dålig luft kan bero på många olika saker men den vanligaste är att ventilationen inte fungerar som den ska, att det finns fuktskador i fastigheten eller att det är dålig luftkvalitet i den omgivande miljön.

Dålig luftkvalitet ett problem också i Sverige

Uppskattningsvis 95 procent av världens befolkning lever på platser som har så dålig luft att det påverkar deras hälsa negativt. Trots att Sverige internationellt sett är ett land som förknippas med ren luft och oförstörd natur så finns problem med dålig luft även här. Allt eftersom våra svenska städer växer och förtätas så drabbas de också av luftföroreningar som allvarligt påverkar människors livskvalitet och hälsa.

Så får du bättre luft hemma

luftDålig luft och luftföroreningar kan bland annat leda till astma och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att åtgärda problemet med dålig luft så snabbt som möjligt. Börja med att utesluta fuktskador eller andra bakomliggande orsaker. Se sedan över ventilation och luftrening för att säkerställa att systemet fungerar som det ska. En kostnadseffektiv lösning för bättre inomhusluft är att installera en daikin värmepump och en luftrenare som tillsammans arbetar för att få en hälsosam cirkulation av ren och frisk luft. Byt ut filter och rengör din ventilation regelbundet för att få en fortsatt bra cirkulation och luftrening i hemmet.

Fördelar med bra luft

Genom att andas frisk luft minskar risken för bland annat stroke, lungcancer och astma. För dig som lider av pollenallergi är det viktigt med bra cirkulation och filtrering för att slippa de mikroskopiska pollenpartiklarna inomhus. När du får in ren luft i hemmet kommer du också att märka att du känner dig piggare och har mindre huvudvärk. Ren och syrerik luft är helt enkelt en förutsättning för att din kropp ska kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt.