Allt fler sjuksköterskor väljer att arbeta via ett bemanningsföretag. Skälen för detta varierar men bättre arbetstider, större frihet och högre lön är några av de faktorer som gör bemanningsföretagen till attraktiva alternativ. Det är dessutom en utveckling som kommer att fortsätta om inte den offentliga vården får betydligt mer resurser till sin personal.

Även om bemanningsföretag inom vården ofta är föremål för politiska diskussioner har dessa företag blivit en viktig del av den svenska sjukvården. Dessa företag gör det möjligt för den offentliga vården att hyra in extra personal vid behov. Samtidigt får sjukvårdspersonalen ett alternativ till att vara anställd inom den offentliga vården. Detta är något som framförallt gynnar sjukvårdspersonalen som, förutom fler anställningsmöjligheter, även får en bättre förhandlingsposition i förhandlingarna inför en anställning. Det är dessutom en utveckling som kommer att fortsätta. Det finns idag inte något som pekar på att efterfrågan på bemanningsföretag sjuksköterska är något som kommer att minska under överskådlig framtid. Tvärtom går utvecklingen snarast i motsatt riktning och vi kommer sannolikt att se att allt flera sjuksköterskor lämnar den offentliga vården för att i stället bli anställda av bemanningsföretag. Det finns många anledningar till att allt fler sjuksköterskor väljer att bli anställda av bemanningsföretag. Några av de vanligaste anledningarna är:

  • Bättre och mer flexibla arbetstider.
  • Större frihet.
  • Högre lön.

Bättre och mer flexibla arbetstider

En vanlig anledning till att sjuksköterskor väljer bemanningsföretag är bättre och betydligt mer flexibla arbetstider. Detta är något som är viktigt för framförallt de sjuksköterskor som har bildat familj. Vardagen för de flesta barnfamiljer består till stor del av att vid särskilda tider lämna och hämta barn, på allt från dagis till olika fritidsaktiviteter. Dessa tider stämmer sällan särskilt väl överens med arbetstiderna på ett sjukhus eller någon annan vårdinrättning inom den offentliga vården. Bemanningsföretagen erbjuder helt andra möjligheter för en anställd sjuksköterska att styra sina arbetstider och därmed kunna anpassa dessa till privatlivets krav.

Större frihet att påverka anställningen

Bemanningsföretagen erbjuder även betydligt större frihet att påverka anställningen i sig. Detta gäller såväl antalet arbetstimmar som anställningsvillkoren i övrigt. Det är inte ovanligt att en sjuksköterska som är anställd hos ett bemanningsföretag fritt kan välja antalet arbetstimmar och dessutom välja hur ersättningen ska disponeras. Till exempel kan en större andel av ersättningen sättas av till pensionssparande än vad som är möjligt inom den offentliga vården. En sjuksköterska som är anställd av ett bemanningsföretag kan generellt påverka sin anställning i betydligt större utsträckning jämfört med en sjuksköterska som är offentligt anställd.

Högre lön

Sist men inte minst, är lönen en faktor som får många sjuksköterskor att välja bemanningsföretag. Generellt har en sjuksköterska som är anställd av ett bemanningsföretag betydligt högre lön än en sjuksköterska som är anställd inom den offentliga vården. Jämför man även anställningsvillkoren i övrigt blir skillnaden ännu större. Det är inte ovanligt att bemanningsföretagen, förutom högre lön, även kan erbjuda fler semesterdagar och attraktiva anställningsförmåner i övrigt. Kort sagt är en privatanställd sjuksköterska betydligt bättre avlönad än en offentliganställd sjuksköterska.